Informácie o spracúvaní osobných údajov – GDPR

Informačný list o spracúvaní osobných údajov

GDPR súhlasy

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov maloletého dieťaťa

Súhlas so sprístupnením osobných údajov tretej osobe

GDPR zoznam sprostredkovateľov pri spracúvaní osobných údajov

Zoznam sprostredkovateľov

 

Zodpovedné osoby :

Ing. Abramovič Ján

Capcara Milan

Tel. kontakt: 057 77 230 11, 057 77 230 12, 057 77 230 13

email: bdhe@nextra.sk