Bytové družstvo Humenné
Laborecká 1896/58,  06601 Humenné

 Bytové družstvo Humenné výpis z Obchodného registra

správca bytových domov

zapísaný v zozname správcov bytových domov,  pod evidenčným číslom: 0398

Sídlo kancelárie: Laborecká 1896/58, 066 01 Humenné

IČO: 00 223 051

Tel. kontakt: 057 77 230 11, 057 77 230 12, 057 77 230 13

Emailová adresa: bdhe@nextra.sk

Fax: 057 77 214 74

Úradné hodiny:

Pondelok  7:00 – 11:30  obed  12:00 – 15:30

Utorok       7:00 – 11:30  obed  12:00 – 15:30

Streda        7:00 – 11:30  obed  12:00 – 15:30

Štvrtok           nestránkový deň

Piatok        7:00 – 11:30  obed  12:00 – 13:00

Zodpovedný zástupca: Ing. Marta Sadloňová – predsedníčka BD

:: Kontakty a telefónne čísla

 

Prevádzkový čas Kontakt

Dispečing Pondelok – Piatok od 6:30 – 15:30 Tel: 057 / 772 30 11
       057 / 772 30 12
Havarijná služba Pondelok – Piatok od 15:30 – 22:00
Sobota, Nedeľa, Sviatky od 6:30 – 22:00
Tel: 0905 449 987
Sekretariát Tel: 057 / 772 30 13
Fax: 057 / 772 14 74
Email BD sadlonova@nextra.sk
spravcoviabdhe@nextra.sk
bdhe@nextra.sk

Dôležité telefónne čísla

Televízne a káblové rozvody Sekretariát Tel: 057 / 775 02 78
Údržba Tel: 0915 / 461 861
TKR – p. Tomovčík (konateľ firmy za BD HE) Tel: 0907 / 912 868
SPP – poruchová linka (dodávka plynu) Tel: 0850 111 727
VSE – poruchová služba (dodávka elektriny) Tel: 0850 123 333
VVS a.s. – Zákaznícke centrum (dodávka studenej vody) Tel: 057 / 787 04 30
Energobyt s.r.o. – Služba 24 hodín voda, elektro, kúrenie Tel: 057 / 775 48 04
Technické služby Tel: 057 / 775 50 20

BD fotogaléria

[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_dsc00150.jpg]16351
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_dsc00321.jpg]12201
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_kabina-automaticke-dvere.jpg]10501
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_slider01.jpg]9023
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka108.jpg]8430
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka12.jpg]8160
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka21.jpg]7460
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka24.jpg]6910
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka25.jpg]6780
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka27.jpg]6290
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka31.jpg]6040
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka36.jpg]5960
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka4.jpg]6020
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka41.jpg]5610
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka45.jpg]5510
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka50.jpg]5480
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka56.jpg]5271
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka62.jpg]5360
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka64.jpg]5190
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka66.jpg]5130
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka7.jpg]5030
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka71.jpg]5170
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka75.jpg]4690
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka79.jpg]4510
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka82.jpg]4560
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka85.jpg]4400
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka88.jpg]4280
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka9.jpg]4200
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka92.jpg]4180
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka94.jpg]4050
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka96.jpg]3810
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka98.jpg]4090