Bytové družstvo Humenné
Laborecká 1896/58,  06601 Humenné

 Bytové družstvo Humenné výpis z Obchodného registra

správca bytových domov, zapísaný v zozname správcov bytových domov,  pod evidenčným číslom: 0398

Sídlo kancelárie: Laborecká 1896/58, 066 01 Humenné

IČO: 00 223 051

Tel. kontakt: 057 77 230 11, 057 77 230 12

Emailová adresa: bdhe@nextra.sk, sadlonova@nextra.sk, spravcoviabdhe@nextra.sk

Fax: 057 77 214 74

Úradné hodiny:

Pondelok  7:00 – 11:30  obed  12:00 – 15:00

Utorok        nestránkový deň

Streda        7:00 – 11:30  obed  12:00 – 15:00

Štvrtok           nestránkový deň

Piatok        7:00 – 11:30  obed  12:00 – 12:45

Zodpovedný zástupca: Ing. Marta Sadloňová – predsedníčka BD

:: Kontakty a telefónne čísla

Prevádzkový čas Kontakt

Dispečing Pondelok-Štvrtok od 6:30 – 15:30

Piatok                     od 6:30 – 13:00

Tel: 057 / 772 30 11
       057 / 772 30 12
Havarijná služba Pondelok-Štvrtok od 15:30 – 22:00
Piatok                     od 13:00 – 22:00

Sobota, Nedeľa, Sviatky od 6:30 – 22:00

Tel: 0905 449 987
Služba na vyprostenie z výťahu Pondelok-Nedeľa od 22:00-6:00 Tel: 0905 449 987
Sekretariát Tel: 057 / 772 30 13
Fax: 057 / 772 14 74
Email BD sadlonova@nextra.sk
spravcoviabdhe@nextra.sk
bdhe@nextra.sk

Dôležité telefónne čísla

Televízne a káblové rozvody Sekretariát Tel: 057 / 775 02 78
Údržba Tel: 0915 / 461 861
TKR – Ing. Jozef Kopáč  (konateľ firmy za BD HE) Tel: 0907/912 868
SPP – poruchová linka (dodávka plynu) Tel: 0850 111 727
VSE – poruchová služba (dodávka elektriny) Tel: 0850 123 333
VVS a.s. – Zákaznícke centrum (dodávka studenej vody) Tel: 057 / 787 04 30
Technické služby (výrub stromov a kosba, komunálny odpad) Tel: 0911/929 146, 0903/272 406

BD fotogaléria

[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_dsc00150.jpg]19281
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_dsc00321.jpg]14611
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_kabina-automaticke-dvere.jpg]12641
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_slider01.jpg]10963
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka108.jpg]10410
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka12.jpg]9970
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka21.jpg]9220
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka24.jpg]8570
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka25.jpg]8460
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka27.jpg]8010
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka31.jpg]7730
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka36.jpg]7660
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka4.jpg]7600
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka41.jpg]7130
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka45.jpg]6990
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka50.jpg]6970
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka56.jpg]6701
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka62.jpg]6760
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka64.jpg]6560
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka66.jpg]6470
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka7.jpg]6420
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka71.jpg]6520
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka75.jpg]5950
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka79.jpg]5820
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka82.jpg]5790
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka85.jpg]5630
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka88.jpg]5530
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka9.jpg]5400
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka92.jpg]5410
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka94.jpg]5240
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka96.jpg]4920
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka98.jpg]5410