Oznámenie

Ako postupovať pri zistení poruchy tečenia vykurovacieho telesa – radiátora

Pri náhlej poruche radiátora zavolajte na dispečing Bytového družstva Humenné  na tel. číslo.: 057 77 230 11 – 12 počas pracovných dní v čase od 7,30 hod – 15,30 hod, v piatok do 13:00

mimo pracovný čas kontaktujte havarijnú službu na tel. čísle: 0905 449 987

PO-ŠT        15,30 hod – 22,00 hod

PI               13,00 hod – 22,00 hod

SO, NE        6,30 hod – 22,00 hod

Aby ste predišli väčším škodám a nevytopili susedov, do príchodu havarijnej služby na radiátore uzavrite uzatvárací spodný ventil a termostatickú hlavicu. (Video uzavretia radiátora)

Ak nie je nainštalovaný uzatvárací spodný ventil, treba zatvoriť hlavný uzáver ústredného kúrenia na stúpačke, ktorý sa vo väčšine bytových domov nachádza v pivničných priestoroch. Bytové družstvo zabezpečilo schému hlavných uzatváracích ventilov (viď vzor : Schéma hlavných a stúpačkových uzatváracích ventilov )

V prípade havárie môžete uzatvoriť stúpačku ÚK, pri bežnej výmene radiátora už nemáte právo zasahovať do spoločných zariadení bytového domu.

Za zásah vykonaný havarijnou službou spravidla neplatíte, financuje sa to z fondu opráv bytového domu. Následnú montáž a nový radiátor hradí užívateľ bytu.


Oznámenie o zmene úradných hodín – od 1.3.2023 v Utorok a Štvrtok je nestránkový deň :


UPOZORNENIE

Na základe hlásení zástupcov vlastníkov bytových domov sme zistili, že vo viacerých bytových domoch oslovovali nám neznáme osoby vlastníkov bytov s ponukou kontroly tesnenia okien, pričom tvrdili, že tieto práce realizujú s našim vedomím.

Týmto Vás upozorňujeme, že Bytové družstvo Humenné nezabezpečuje žiadne kontroly tesnenia okien a to ani prostredníctvom externých firiem a že žiadna firma nás nekontaktovala, ani neinformovala o predmetnej ponuke.

                                                                                                          Ing. Marta Sadloňová v.r.

                                                                                                        predsedníčka BD Humenné

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj súčasných cien energií, Vám dávame do pozornosti typy ako hospodárne využívať jednotlivé druhy energie používané v domácnostiach a spoločných častiach bytových domov, čím môžete ovplyvniť výsledný náklad za užívanie bytu.

https://www.ta3.com/relacia/16858/ako-neplytvat-teplou-vodou

https://www.ta3.com/relacia/16723/ako-neplytvat-teplom-v-bytovom-dome

https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/publikacie-a-prezentacie/ako-spravne-hospodarit-s-teplom-pomocou-termoregulacnych-ventilov/

https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/publikacie-a-prezentacie/ako-v-domacnosti-znizit-spotrebu-energie-a-zavislost-od-fosilnych-paliv/

https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/publikacie-a-prezentacie/zateplovanie-a-vymena-okien-v-bytovych-domoch/